mandag 20. februar 2012

Stavneblokka i nytt hjem!6. februar  flyttet vi våre prosjekteiendeler inn i nytt lokale, en gammel fabrikkbygning i Ilsvika, Nedre Ila 39. Her skal vi nå teste nye blokkvarianter, utprøve forenklet produksjonsapparat, og komme videre med både fysisk design og mobilt produksjonsapparat som service!Ett viktig arbeid som også er igangsatt, er miljøanalysen av Stavneblokka. Hambra ved Katharina Bramslev samarbeider med oss om dette. Vi vil komme tilbake med egen melding om dette spennende arbeidet!